SunSirs--중국 상품 데이터 그룹

로그인 지금 가입하세요!
상품명 업종 06-14 06-17 변동변동
질산 화학공업 1760.00 1783.33 1.33%
황산 화학공업 205.00 207.50 1.22%
프로필렌 옥사이드 화학공업 9233.33 9300.00 0.72%
칼슘 카바이드 화학공업 2566.67 2583.33 0.65%
순수 벤젠 화학공업 4490.00 4490.00 0.00%
톨루엔 화학공업 5000.00 5000.00 0.00%
크실렌 화학공업 5300.00 5300.00 0.00%
이산화 타이타늄 백색 분말 화학공업 15800.00 15800.00 0.00%
산화 에틸렌 화학공업 7000.00 7000.00 0.00%
아세톤 화학공업 3166.67 3166.67 0.00%
페놀 화학공업 8000.00 8000.00 0.00%
유황 화학공업 996.67 996.67 0.00%
글리콜 화학공업 4433.33 4433.33 0.00%
인산이암모늄 화학공업 2640.00 2640.00 0.00%
가성 소다 화학공업 712.50 712.50 0.00%
불화 수소산 화학공업 11880.00 11880.00 0.00%
폴리실리콘 화학공업 65500.00 65500.00 0.00%
아닐린 화학공업 5816.67 5816.67 0.00%
아 디프 산 화학공업 8080.00 8080.00 0.00%
염화칼륨 화학공업 2350.00 2350.00 0.00%
브롬 화학공업 34500.00 34500.00 0.00%
아크릴산 화학공업 7733.33 7733.33 0.00%
활성탄 화학공업 12766.67 12766.67 0.00%
뇨소 화학공업 1930.00 1926.67 -0.17%
옥탄올 화학공업 6883.33 6850.00 -0.48%
스티렌 화학공업 8966.67 8883.33 -0.93%
무수말레산 화학공업 6650.00 6575.00 -1.13%
디옥틸 프탈레이트 화학공업 7133.33 7050.00 -1.17%
무수프탈산 화학공업 5700.00 5633.33 -1.17%
소다 화학공업 1826.67 1800.00 -1.46%
메타이아황산 나트륨 화학공업 1933.33 1900.00 -1.72%
클로로포름 화학공업 2880.00 2830.00 -1.74%
아세트산 화학공업 2866.67 2816.67 -1.74%
황린 화학공업 15875.00 15366.67 -3.20%
염산 화학공업 96.67 93.33 -3.46%
상품명 업종 06-10 06-14 변동변동
아세트산 화학공업 2716.67 2866.67 5.52%
스티렌 화학공업 8600.00 8966.67 4.26%
아닐린 화학공업 5716.67 5816.67 1.75%
유황 화학공업 980.00 996.67 1.70%
톨루엔 화학공업 4937.50 5000.00 1.27%
순수 벤젠 화학공업 4436.00 4490.00 1.22%
뇨소 화학공업 1910.00 1930.00 1.05%
크실렌 화학공업 5250.00 5300.00 0.95%
가성 소다 화학공업 707.50 712.50 0.71%
불화 수소산 화학공업 11830.00 11880.00 0.42%
이산화 타이타늄 백색 분말 화학공업 15800.00 15800.00 0.00%
산화 에틸렌 화학공업 7000.00 7000.00 0.00%
아세톤 화학공업 3166.67 3166.67 0.00%
프로필렌 옥사이드 화학공업 9233.33 9233.33 0.00%
페놀 화학공업 8000.00 8000.00 0.00%
칼슘 카바이드 화학공업 2566.67 2566.67 0.00%
글리콜 화학공업 4433.33 4433.33 0.00%
염산 화학공업 96.67 96.67 0.00%
폴리실리콘 화학공업 65500.00 65500.00 0.00%
아 디프 산 화학공업 8080.00 8080.00 0.00%
염화칼륨 화학공업 2350.00 2350.00 0.00%
질산 화학공업 1760.00 1760.00 0.00%
브롬 화학공업 34571.43 34500.00 -0.21%
인산이암모늄 화학공업 2666.67 2640.00 -1.00%
황산 화학공업 207.50 205.00 -1.20%
소다 화학공업 1850.00 1826.67 -1.26%
무수말레산 화학공업 6750.00 6650.00 -1.48%
메타이아황산 나트륨 화학공업 1966.67 1933.33 -1.70%
황린 화학공업 16150.00 15875.00 -1.70%
활성탄 화학공업 13000.00 12766.67 -1.79%
옥탄올 화학공업 7016.67 6883.33 -1.90%
디옥틸 프탈레이트 화학공업 7283.33 7133.33 -2.06%
아크릴산 화학공업 7933.33 7733.33 -2.52%
무수프탈산 화학공업 5866.67 5700.00 -2.84%
클로로포름 화학공업 2980.00 2880.00 -3.36%
상품명 업종 05-01 05-31 변동변동
질산 화학공업 1576.67 1726.67 9.51%
불화 수소산 화학공업 10575.00 11530.00 9.03%
황린 화학공업 15075.00 16250.00 7.79%
클로로포름 화학공업 2773.33 2980.00 7.45%
아세톤 화학공업 2912.50 3075.00 5.58%
폴리실리콘 화학공업 62666.67 65333.33 4.26%
스티렌 화학공업 8350.00 8583.33 2.79%
아닐린 화학공업 5580.00 5716.67 2.45%
순수 벤젠 화학공업 4420.00 4440.00 0.45%
페놀 화학공업 7812.50 7812.50 0.00%
염화칼륨 화학공업 2350.00 2350.00 0.00%
브롬 화학공업 35000.00 35000.00 0.00%
아 디프 산 화학공업 8160.00 8120.00 -0.49%
메타이아황산 나트륨 화학공업 1983.33 1966.67 -0.84%
소다 화학공업 1983.33 1960.00 -1.18%
인산이암모늄 화학공업 2700.00 2666.67 -1.23%
이산화 타이타늄 백색 분말 화학공업 16666.67 16333.33 -2.00%
무수말레산 화학공업 7125.00 6950.00 -2.46%
가성 소다 화학공업 730.00 705.00 -3.42%
활성탄 화학공업 13800.00 13233.33 -4.11%
크실렌 화학공업 5675.00 5425.00 -4.41%
뇨소 화학공업 2030.00 1940.00 -4.43%
프로필렌 옥사이드 화학공업 9766.67 9333.33 -4.44%
아세트산 화학공업 2716.67 2576.67 -5.15%
톨루엔 화학공업 5412.50 5112.50 -5.54%
유황 화학공업 1016.67 956.67 -5.90%
아크릴산 화학공업 8600.00 8000.00 -6.98%
무수프탈산 화학공업 6550.00 6033.33 -7.89%
글리콜 화학공업 4825.00 4433.33 -8.12%
디옥틸 프탈레이트 화학공업 7950.00 7266.67 -8.60%
옥탄올 화학공업 7716.67 7033.33 -8.86%
산화 에틸렌 화학공업 7800.00 7075.00 -9.29%
칼슘 카바이드 화학공업 3050.00 2566.67 -15.85%
황산 화학공업 355.00 205.00 -42.25%
염산 화학공업 177.50 70.00 -60.56%