SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 03-15 03-16 Değişiklik
Asfalt Enerji 2860.00 2883.33 0.82%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3636.88 3658.12 0.58%
Metanol Enerji 2641.25 2641.25 0.00%
Akaryakıt Enerji 3963.33 3963.33 0.00%
Kok kömürü Enerji 1498.33 1498.33 0.00%
MTBE Enerji 5700.00 5700.00 0.00%
DME Enerji 4165.00 4164.00 -0.02%
Dizel yakıt Enerji 6055.88 6053.53 -0.04%
Buhar kömürü Enerji 661.60 660.80 -0.12%
Gaz Enerji 7567.31 7545.38 -0.29%
Kok Enerji 1960.00 1941.25 -0.96%
Ürün adı Sektör 03-12 03-16 Değişiklik
Metanol Enerji 2453.75 2641.25 7.64%
Asfalt Enerji 2860.00 2883.33 0.82%
DME Enerji 4139.00 4164.00 0.60%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3648.75 3658.12 0.26%
Kok kömürü Enerji 1498.33 1498.33 0.00%
Akaryakıt Enerji 3980.00 3963.33 -0.42%
Gaz Enerji 7588.85 7545.38 -0.57%
Buhar kömürü Enerji 666.40 660.80 -0.84%
Dizel yakıt Enerji 6106.47 6053.53 -0.87%
Kok Enerji 1960.00 1941.25 -0.96%
MTBE Enerji 5789.29 5700.00 -1.54%
Ürün adı Sektör 02-01 02-28 Değişiklik
Kok Enerji 1916.25 1960.00 2.28%
Akaryakıt Enerji 3933.33 3988.33 1.40%
Asfalt Enerji 2816.67 2846.67 1.07%
MTBE Enerji 5982.14 6028.57 0.78%
Kok kömürü Enerji 1491.67 1498.33 0.45%
Gaz Enerji 7631.92 7609.62 -0.29%
Dizel yakıt Enerji 6235.29 6117.65 -1.89%
DME Enerji 4423.00 4253.00 -3.84%
Buhar kömürü Enerji 751.40 712.80 -5.14%
Metanol Enerji 2991.25 2610.00 -12.75%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4480.62 3856.25 -13.93%