SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 09-24 09-25 Değişiklik
Asfalt Enerji 3919.93 3967.53 1.21%
Buhar kömürü Enerji 631.00 634.00 0.48%
Metanol Enerji 3255.00 3268.75 0.42%
Akaryakıt Enerji 5672.86 5672.86 0.00%
Gaz Enerji 9301.54 9301.54 0.00%
Dizel yakıt Enerji 8075.88 8075.88 0.00%
Kok kömürü Enerji 1564.17 1564.17 0.00%
MTBE Enerji 6791.25 6760.00 -0.46%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4978.75 4952.50 -0.53%
DME Enerji 4927.50 4856.25 -1.45%
Kok Enerji 2472.50 2397.50 -3.03%
Ürün adı Sektör 09-17 09-21 Değişiklik
Asfalt Enerji 3840.53 3919.93 2.07%
Akaryakıt Enerji 5590.00 5672.86 1.48%
Gaz Enerji 9194.62 9301.54 1.16%
Dizel yakıt Enerji 7990.59 8075.88 1.07%
Metanol Enerji 3227.50 3255.00 0.85%
Kok Enerji 2472.50 2472.50 0.00%
Kok kömürü Enerji 1564.17 1564.17 0.00%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4990.00 4978.75 -0.23%
Buhar kömürü Enerji 633.00 631.00 -0.32%
MTBE Enerji 6835.00 6791.25 -0.64%
DME Enerji 5013.75 4927.50 -1.72%
Ürün adı Sektör 08-01 08-31 Değişiklik
Kok Enerji 1956.25 2475.00 26.52%
Akaryakıt Enerji 4611.43 5235.71 13.54%
Metanol Enerji 2797.50 3015.00 7.77%
Dizel yakıt Enerji 7071.76 7558.82 6.89%
DME Enerji 4357.50 4655.00 6.83%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4415.62 4715.00 6.78%
MTBE Enerji 5713.85 6069.17 6.22%
Gaz Enerji 8151.54 8638.46 5.97%
Asfalt Enerji 3394.20 3568.13 5.12%
Kok kömürü Enerji 1497.50 1544.17 3.12%
Buhar kömürü Enerji 610.00 627.00 2.79%