SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 11-15 11-16 Değişiklik
Kok Enerji 2560.00 2560.00 0.00%
Asfalt Enerji 4045.53 4045.53 0.00%
Buhar kömürü Enerji 631.00 631.00 0.00%
Kok kömürü Enerji 1563.33 1563.33 0.00%
Metanol Enerji 2631.25 2621.25 -0.38%
MTBE Enerji 5150.00 5080.20 -1.36%
Gaz Enerji 8450.77 8300.77 -1.77%
DME Enerji 4547.50 4452.50 -2.09%
Akaryakıt Enerji 5547.14 5392.86 -2.78%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4118.75 4002.50 -2.82%
Dizel yakıt Enerji 7878.24 7405.88 -6.00%
Ürün adı Sektör 11-12 11-16 Değişiklik
Kok kömürü Enerji 1562.50 1563.33 0.05%
Kok Enerji 2560.00 2560.00 0.00%
Asfalt Enerji 4045.53 4045.53 0.00%
Buhar kömürü Enerji 646.00 631.00 -2.32%
Akaryakıt Enerji 5568.57 5392.86 -3.16%
DME Enerji 4758.75 4452.50 -6.44%
MTBE Enerji 5430.00 5080.20 -6.44%
Metanol Enerji 2815.00 2621.25 -6.88%
Dizel yakıt Enerji 8066.47 7405.88 -8.19%
Gaz Enerji 9073.85 8300.77 -8.52%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4453.75 4002.50 -10.13%
Ürün adı Sektör 10-01 10-31 Değişiklik
Kok Enerji 2366.25 2453.75 3.70%
Asfalt Enerji 3967.53 4068.87 2.55%
Dizel yakıt Enerji 8105.29 8166.47 0.75%
Buhar kömürü Enerji 644.00 644.00 0.00%
Kok kömürü Enerji 1564.17 1562.50 -0.11%
Akaryakıt Enerji 5701.43 5630.00 -1.25%
Gaz Enerji 9309.23 9181.54 -1.37%
Metanol Enerji 3271.25 3195.00 -2.33%
DME Enerji 5040.00 4787.50 -5.01%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4958.75 4476.88 -9.72%
MTBE Enerji 6766.25 5972.62 -11.73%