SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 05-24 05-25 Değişiklik
Akaryakıt Enerji 4325.71 4447.14 2.81%
Kok Enerji 1943.75 1975.00 1.61%
Dizel yakıt Enerji 7029.41 7059.41 0.43%
Asfalt Enerji 3254.67 3264.67 0.31%
Gaz Enerji 7996.15 8003.08 0.09%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4350.62 4353.75 0.07%
Kok kömürü Enerji 1481.67 1481.67 0.00%
MTBE Enerji 6580.77 6580.77 0.00%
DME Enerji 4693.75 4678.75 -0.32%
Buhar kömürü Enerji 653.00 650.00 -0.46%
Metanol Enerji 3048.75 3010.00 -1.27%
Ürün adı Sektör 05-21 05-25 Değişiklik
Akaryakıt Enerji 4172.86 4447.14 6.57%
Kok Enerji 1881.25 1975.00 4.98%
Asfalt Enerji 3120.00 3264.67 4.64%
Dizel yakıt Enerji 6949.41 7059.41 1.58%
MTBE Enerji 6492.31 6580.77 1.36%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4320.00 4353.75 0.78%
Gaz Enerji 7946.15 8003.08 0.72%
DME Enerji 4662.50 4678.75 0.35%
Kok kömürü Enerji 1481.67 1481.67 0.00%
Buhar kömürü Enerji 657.00 650.00 -1.07%
Metanol Enerji 3123.75 3010.00 -3.64%
Ürün adı Sektör 04-01 04-28 Değişiklik
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3626.25 4039.38 11.39%
MTBE Enerji 5785.71 6200.00 7.16%
Metanol Enerji 2730.00 2922.50 7.05%
DME Enerji 4215.56 4457.50 5.74%
Dizel yakıt Enerji 6167.65 6407.06 3.88%
Gaz Enerji 7492.31 7585.38 1.24%
Asfalt Enerji 2926.67 2945.33 0.64%
Akaryakıt Enerji 3948.33 3950.00 0.04%
Kok kömürü Enerji 1498.33 1481.67 -1.11%
Kok Enerji 1791.25 1650.00 -7.89%
Buhar kömürü Enerji 638.40 587.00 -8.05%