SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 07-17 07-18 Değişiklik
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4328.12 4341.88 0.32%
Kok Enerji 2037.50 2037.50 0.00%
Asfalt Enerji 3402.20 3402.20 0.00%
Akaryakıt Enerji 4575.71 4575.71 0.00%
Gaz Enerji 7983.08 7983.08 0.00%
Kok kömürü Enerji 1497.50 1497.50 0.00%
MTBE Enerji 5718.46 5718.46 0.00%
DME Enerji 4322.50 4318.75 -0.09%
Dizel yakıt Enerji 6921.76 6912.94 -0.13%
Buhar kömürü Enerji 673.50 667.50 -0.89%
Metanol Enerji 2778.75 2751.25 -0.99%
Ürün adı Sektör 07-09 07-13 Değişiklik
DME Enerji 4362.50 4425.00 1.43%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4245.62 4299.38 1.27%
Gaz Enerji 7907.69 7956.15 0.61%
Dizel yakıt Enerji 6900.00 6939.41 0.57%
Asfalt Enerji 3392.20 3402.20 0.29%
Akaryakıt Enerji 4547.14 4554.29 0.16%
Kok kömürü Enerji 1496.67 1497.50 0.06%
MTBE Enerji 5753.85 5746.15 -0.13%
Buhar kömürü Enerji 683.00 680.50 -0.37%
Metanol Enerji 2862.50 2825.00 -1.31%
Kok Enerji 2143.75 2087.50 -2.62%
Ürün adı Sektör 06-01 06-30 Değişiklik
Kok Enerji 2075.00 2243.75 8.13%
Buhar kömürü Enerji 645.00 682.00 5.74%
Asfalt Enerji 3298.00 3392.20 2.86%
Akaryakıt Enerji 4482.86 4521.43 0.86%
Kok kömürü Enerji 1491.67 1496.67 0.34%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4161.88 4115.00 -1.13%
Gaz Enerji 8037.69 7858.46 -2.23%
Dizel yakıt Enerji 7022.35 6850.59 -2.45%
DME Enerji 4561.25 4375.00 -4.08%
Metanol Enerji 2912.50 2722.50 -6.52%
MTBE Enerji 6242.31 5753.85 -7.82%