SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 04-27 04-28 Değişiklik
Oktanol Kimyasal 10436.36 10718.18 2.70%
Kloroform Kimyasal 2082.00 2094.00 0.58%
Proplen oksit Kimyasal 9621.43 9642.86 0.22%
Titanyum dioksit Kimyasal 19150.00 19185.00 0.18%
Saf benzen Kimyasal 6570.00 6570.00 0.00%
Tolüen Kimyasal 5510.00 5510.00 0.00%
Ksilen Kimyasal 5870.77 5870.77 0.00%
Stiren Kimyasal 9257.69 9257.69 0.00%
etilen oksit Kimyasal 9622.73 9622.73 0.00%
Asetik aset Kimyasal 2593.75 2593.75 0.00%
Aseton Kimyasal 5666.67 5666.67 0.00%
Ftalik anhidrit Kimyasal 6955.56 6955.56 0.00%
Kükürt Kimyasal 836.67 836.67 0.00%
Glikol Kimyasal 5943.57 5943.57 0.00%
Sülfürik asit Kimyasal 367.50 367.50 0.00%
DAP Kimyasal 2575.00 2575.00 0.00%
Üre Kimyasal 1580.00 1580.00 0.00%
Kostik soda Kimyasal 1004.55 1004.55 0.00%
Soda külü Kimyasal 1628.57 1628.57 0.00%
DOP Kimyasal 7958.33 7958.33 0.00%
Hidroklorik asit Kimyasal 199.00 199.00 0.00%
PTFE Kimyasal 110920.00 110920.00 0.00%
Anilin Kimyasal 9971.43 9971.43 0.00%
Melamin Kimyasal 6990.00 6990.00 0.00%
Polisilikon Kimyasal 6672.22 6672.22 0.00%
adipik asit Kimyasal 11200.00 11200.00 0.00%
potasyum klorür Kimyasal 1927.00 1927.00 0.00%
Fenol Kimyasal 1470.00 1470.00 0.00%
Fosfor Kimyasal 15322.22 15322.22 0.00%
Brom Kimyasal 28666.67 28666.67 0.00%
Akrilik asit Kimyasal 8790.00 8790.00 0.00%
Aktif kömür Kimyasal 10710.00 10710.00 0.00%
Metabisülfit Kimyasal 2005.56 2005.56 0.00%
Maleik anhidrit Kimyasal 8480.00 8460.00 -0.24%
Karpit Kimyasal 2609.00 2561.00 -1.84%
Ürün adı Sektör 04-24 04-28 Değişiklik
Oktanol Kimyasal 9400.00 10718.18 14.02%
etilen oksit Kimyasal 9422.73 9622.73 2.12%
Üre Kimyasal 1555.11 1580.00 1.60%
DAP Kimyasal 2550.00 2575.00 0.98%
Titanyum dioksit Kimyasal 19030.00 19185.00 0.81%
Kloroform Kimyasal 2082.00 2094.00 0.58%
Fosfor Kimyasal 15240.00 15322.22 0.54%
Kostik soda Kimyasal 1002.73 1004.55 0.18%
Saf benzen Kimyasal 6570.00 6570.00 0.00%
Tolüen Kimyasal 5510.00 5510.00 0.00%
Ksilen Kimyasal 5870.77 5870.77 0.00%
Stiren Kimyasal 9257.69 9257.69 0.00%
Proplen oksit Kimyasal 9642.86 9642.86 0.00%
Soda külü Kimyasal 1628.57 1628.57 0.00%
Maleik anhidrit Kimyasal 8460.00 8460.00 0.00%
DOP Kimyasal 7958.33 7958.33 0.00%
Hidroklorik asit Kimyasal 199.00 199.00 0.00%
PTFE Kimyasal 110920.00 110920.00 0.00%
Melamin Kimyasal 6990.00 6990.00 0.00%
Polisilikon Kimyasal 6672.22 6672.22 0.00%
potasyum klorür Kimyasal 1927.00 1927.00 0.00%
Fenol Kimyasal 1470.00 1470.00 0.00%
Akrilik asit Kimyasal 8790.00 8790.00 0.00%
Aktif kömür Kimyasal 10710.00 10710.00 0.00%
Metabisülfit Kimyasal 2005.56 2005.56 0.00%
Anilin Kimyasal 9978.57 9971.43 -0.07%
Sülfürik asit Kimyasal 368.75 367.50 -0.34%
Brom Kimyasal 28816.67 28666.67 -0.52%
Kükürt Kimyasal 842.22 836.67 -0.66%
Glikol Kimyasal 5986.43 5943.57 -0.72%
Karpit Kimyasal 2609.00 2561.00 -1.84%
Asetik aset Kimyasal 2650.00 2593.75 -2.12%
Aseton Kimyasal 5866.67 5666.67 -3.41%
Ftalik anhidrit Kimyasal 7211.11 6955.56 -3.54%
adipik asit Kimyasal 11642.86 11200.00 -3.80%
Ürün adı Sektör 04-01 04-30 Değişiklik
Oktanol Kimyasal 8766.67 10718.18 22.26%
Anilin Kimyasal 8842.86 9971.43 12.76%
Titanyum dioksit Kimyasal 18285.00 19185.00 4.92%
Fosfor Kimyasal 14690.00 15322.22 4.30%
Saf benzen Kimyasal 6300.00 6570.00 4.29%
etilen oksit Kimyasal 9422.73 9622.73 2.12%
Fenol Kimyasal 1443.00 1470.00 1.87%
Kostik soda Kimyasal 990.00 1004.55 1.47%
Tolüen Kimyasal 5435.33 5510.00 1.37%
Maleik anhidrit Kimyasal 8350.00 8460.00 1.32%
DAP Kimyasal 2550.00 2575.00 0.98%
Ksilen Kimyasal 5815.83 5870.77 0.94%
Kloroform Kimyasal 2092.00 2094.00 0.10%
Brom Kimyasal 28691.67 28666.67 -0.09%
Aktif kömür Kimyasal 10740.00 10710.00 -0.28%
potasyum klorür Kimyasal 1934.00 1927.00 -0.36%
Sülfürik asit Kimyasal 371.25 367.50 -1.01%
Metabisülfit Kimyasal 2033.33 2005.56 -1.37%
DOP Kimyasal 8075.00 7958.33 -1.44%
Kükürt Kimyasal 851.11 836.67 -1.70%
Karpit Kimyasal 2610.00 2561.00 -1.88%
Stiren Kimyasal 9446.15 9257.69 -2.00%
Hidroklorik asit Kimyasal 203.50 199.00 -2.21%
Akrilik asit Kimyasal 9120.00 8790.00 -3.62%
Ftalik anhidrit Kimyasal 7222.22 6955.56 -3.69%
Üre Kimyasal 1647.40 1580.00 -4.09%
Melamin Kimyasal 7375.00 6990.00 -5.22%
Polisilikon Kimyasal 7044.44 6672.22 -5.28%
Asetik aset Kimyasal 2768.75 2593.75 -6.32%
Glikol Kimyasal 6380.71 5943.57 -6.85%
adipik asit Kimyasal 12057.14 11200.00 -7.11%
Proplen oksit Kimyasal 10385.71 9642.86 -7.15%
Soda külü Kimyasal 1878.57 1628.57 -13.31%
PTFE Kimyasal 129800.00 110920.00 -14.55%
Aseton Kimyasal 6977.78 5666.67 -18.79%