SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 06-22 06-23 Değişiklik
Kok Enerji 1577.50 1578.75 0.08%
Metanol Enerji 2282.00 2282.00 0.00%
Asfalt Enerji 2580.00 2580.00 0.00%
Gaz Enerji 6150.77 6150.77 0.00%
Metanol gaz Enerji 4940.00 4940.00 0.00%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3385.29 3385.29 0.00%
DME Enerji 3390.62 3390.62 0.00%
Buhar kömürü Enerji 563.33 563.33 0.00%
Akaryakıt Enerji 3090.00 3080.00 -0.32%
Kok kömürü Enerji 1314.00 1308.00 -0.46%
Dizel yakıt Enerji 5319.47 5258.88 -1.14%
Ürün adı Sektör 06-19 06-23 Değişiklik
DME Enerji 3350.00 3390.62 1.21%
Kok Enerji 1573.75 1578.75 0.32%
Asfalt Enerji 2574.12 2580.00 0.23%
Metanol Enerji 2278.00 2282.00 0.18%
Gaz Enerji 6150.77 6150.77 0.00%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3385.29 3385.29 0.00%
Buhar kömürü Enerji 563.33 563.33 0.00%
Metanol gaz Enerji 4950.00 4940.00 -0.20%
Kok kömürü Enerji 1314.00 1308.00 -0.46%
Dizel yakıt Enerji 5319.47 5258.88 -1.14%
Akaryakıt Enerji 3160.00 3080.00 -2.53%
Ürün adı Sektör 05-01 05-31 Değişiklik
Kok kömürü Enerji 1348.00 1334.00 -1.04%
Metanol gaz Enerji 5085.00 4990.00 -1.87%
Asfalt Enerji 2782.59 2729.65 -1.90%
Gaz Enerji 6607.69 6428.46 -2.71%
Dizel yakıt Enerji 5745.88 5581.76 -2.86%
Buhar kömürü Enerji 598.00 580.00 -3.01%
Akaryakıt Enerji 3480.00 3360.00 -3.45%
DME Enerji 3562.50 3426.88 -3.81%
Kok Enerji 1758.75 1666.25 -5.26%
Metanol Enerji 2440.00 2310.00 -5.33%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3812.94 3520.59 -7.67%