SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 03-23 03-24 Değişiklik
Kok Enerji 1648.75 1648.75 0.00%
Asfalt Enerji 2860.82 2860.82 0.00%
Akaryakıt Enerji 3220.00 3220.00 0.00%
Gaz Enerji 6165.38 6165.38 0.00%
Dizel yakıt Enerji 5663.24 5663.24 0.00%
Metanol gaz Enerji 5093.00 5093.00 0.00%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3729.41 3729.41 0.00%
DME Enerji 3670.62 3670.62 0.00%
Buhar kömürü Enerji 606.00 606.00 0.00%
Kok kömürü Enerji 1334.00 1334.00 0.00%
Metanol Enerji 2572.00 2542.00 -1.17%
Ürün adı Sektör 03-20 03-24 Değişiklik
Buhar kömürü Enerji 599.00 606.00 1.17%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3700.00 3729.41 0.79%
Kok Enerji 1640.00 1648.75 0.53%
Kok kömürü Enerji 1332.00 1334.00 0.15%
Asfalt Enerji 2860.82 2860.82 0.00%
Metanol gaz Enerji 5093.00 5093.00 0.00%
DME Enerji 3670.62 3670.62 0.00%
Akaryakıt Enerji 3230.00 3220.00 -0.31%
Gaz Enerji 6243.08 6165.38 -1.24%
Dizel yakıt Enerji 5746.18 5663.24 -1.44%
Metanol Enerji 2698.00 2542.00 -5.78%
Ürün adı Sektör 02-01 02-28 Değişiklik
Asfalt Enerji 2587.41 2818.00 8.91%
Metanol Enerji 2720.00 2860.00 5.15%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3674.88 3805.29 3.55%
Metanol gaz Enerji 5098.00 5116.00 0.35%
DME Enerji 3665.00 3667.50 0.07%
Akaryakıt Enerji 3325.00 3320.00 -0.15%
Buhar kömürü Enerji 590.00 587.00 -0.51%
Gaz Enerji 6504.62 6465.38 -0.60%
Kok kömürü Enerji 1352.00 1334.00 -1.33%
Dizel yakıt Enerji 6069.12 5946.47 -2.02%
Kok Enerji 1811.25 1621.25 -10.49%