SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 02-24 02-27 Değişiklik
Akaryakıt Enerji 3310.00 3320.00 0.30%
Metanol gaz Enerji 5103.00 5116.00 0.25%
Kok Enerji 1621.25 1621.25 0.00%
Asfalt Enerji 2804.47 2804.47 0.00%
Gaz Enerji 6453.85 6453.85 0.00%
Dizel yakıt Enerji 5946.47 5946.47 0.00%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3864.12 3864.12 0.00%
Buhar kömürü Enerji 587.00 587.00 0.00%
Kok kömürü Enerji 1334.00 1334.00 0.00%
DME Enerji 3680.00 3667.50 -0.34%
Metanol Enerji 2870.00 2860.00 -0.35%
Ürün adı Sektör 02-20 02-24 Değişiklik
Asfalt Enerji 2694.47 2804.47 4.08%
Dizel yakıt Enerji 5887.65 5946.47 1.00%
Akaryakıt Enerji 3300.00 3310.00 0.30%
Gaz Enerji 6442.31 6453.85 0.18%
Metanol gaz Enerji 5103.00 5103.00 0.00%
DME Enerji 3680.00 3680.00 0.00%
Buhar kömürü Enerji 587.00 587.00 0.00%
Metanol Enerji 2874.00 2870.00 -0.14%
Kok kömürü Enerji 1346.00 1334.00 -0.89%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3905.29 3864.12 -1.05%
Kok Enerji 1675.00 1621.25 -3.21%
Ürün adı Sektör 01-01 01-31 Değişiklik
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3598.24 3674.88 2.13%
Asfalt Enerji 2552.12 2587.41 1.38%
DME Enerji 3660.00 3665.00 0.14%
Buhar kömürü Enerji 593.00 590.00 -0.51%
Kok kömürü Enerji 1360.00 1352.00 -0.59%
Akaryakıt Enerji 3350.00 3325.00 -0.75%
Metanol gaz Enerji 5141.00 5098.00 -0.84%
Gaz Enerji 6802.31 6504.62 -4.38%
Metanol Enerji 2878.00 2720.00 -5.49%
Kok Enerji 1935.00 1811.25 -6.40%
Dizel yakıt Enerji 6495.59 6069.12 -6.57%