SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 12-11 12-12 Değişiklik
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4780.62 4785.00 0.09%
Kok Enerji 1973.75 1973.75 0.00%
Asfalt Enerji 2840.07 2840.07 0.00%
Akaryakıt Enerji 3850.00 3850.00 0.00%
Gaz Enerji 6848.46 6848.46 0.00%
Dizel yakıt Enerji 7229.41 7229.41 0.00%
Buhar kömürü Enerji 576.00 576.00 0.00%
Kok kömürü Enerji 1343.33 1343.33 0.00%
DME Enerji 4562.00 4559.00 -0.07%
Metanol Enerji 3300.00 3274.00 -0.79%
MTBE Enerji 5757.14 5675.00 -1.43%
Ürün adı Sektör 12-04 12-08 Değişiklik
Kok Enerji 1767.50 1886.25 6.72%
Metanol Enerji 3135.00 3300.00 5.26%
DME Enerji 4462.00 4584.00 2.73%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4763.75 4807.50 0.92%
Gaz Enerji 6893.08 6893.08 0.00%
Dizel yakıt Enerji 7301.47 7301.47 0.00%
Buhar kömürü Enerji 576.00 576.00 0.00%
Kok kömürü Enerji 1336.67 1336.67 0.00%
Asfalt Enerji 2839.40 2837.40 -0.07%
Akaryakıt Enerji 3920.00 3910.00 -0.26%
MTBE Enerji 5792.86 5757.14 -0.62%
Ürün adı Sektör 11-01 11-30 Değişiklik
Metanol Enerji 2706.00 3125.00 15.48%
Akaryakıt Enerji 3392.00 3910.00 15.27%
Dizel yakıt Enerji 6457.35 7301.47 13.07%
Gaz Enerji 6473.85 6893.08 6.48%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4452.94 4734.38 6.32%
Asfalt Enerji 2682.67 2813.40 4.87%
DME Enerji 4271.11 4469.00 4.63%
MTBE Enerji 5585.71 5792.86 3.71%
Kok Enerji 1692.50 1705.00 0.74%
Buhar kömürü Enerji 581.00 576.00 -0.86%
Kok kömürü Enerji 1416.67 1336.67 -5.65%