SunSirs--Grupo de Dato de Mercancía de China

Idiomas mundiales:

25/04/2017
Nombre de mercancía Sector 04-21 04-24 Subida o bajada
hilas Textil 15864.43 15904.43 0.25%
capullo seco Textil 114250.00 114250.00 0.00%
seda en bruto Textil 382500.00 382500.00 0.00%
hilados de poliéster Textil 12325.00 12325.00 0.00%
poliéster DTY Textil 9685.00 9685.00 0.00%
hilo de algodón Textil 23762.50 23737.50 -0.11%
poliéster POY Textil 8096.25 8077.50 -0.23%
poliéster FDY Textil 8182.86 8161.43 -0.26%
rayón hilado Textil 21550.00 21480.00 -0.32%
PTA Textil 4895.45 4866.36 -0.59%
nylon FDY Textil 21500.00 21300.00 -0.93%
Nombre de mercancía Sector 04-17 04-21 Subida o bajada
poliéster POY Textil 7996.25 8096.25 1.25%
poliéster DTY Textil 9595.00 9685.00 0.94%
poliéster FDY Textil 8128.75 8182.86 0.67%
hilas Textil 15847.43 15864.43 0.11%
capullo seco Textil 114250.00 114250.00 0.00%
seda en bruto Textil 382500.00 382500.00 0.00%
hilados de poliéster Textil 12325.00 12325.00 0.00%
nylon FDY Textil 21500.00 21500.00 0.00%
hilo de algodón Textil 23787.50 23762.50 -0.11%
rayón hilado Textil 21600.00 21550.00 -0.23%
PTA Textil 4976.36 4895.45 -1.63%
Nombre de mercancía Sector 03-01 03-31 Subida o bajada
hilo de algodón Textil 23787.50 23887.50 0.42%
seda en bruto Textil 384000.00 383000.00 -0.26%
hilas Textil 15987.57 15868.00 -0.75%
capullo seco Textil 117500.00 115500.00 -1.70%
rayón hilado Textil 22370.00 21960.00 -1.83%
hilados de poliéster Textil 13550.00 12450.00 -8.12%
poliéster DTY Textil 10564.00 9600.00 -9.13%
poliéster POY Textil 9003.75 8166.25 -9.30%
poliéster FDY Textil 9188.33 8185.00 -10.92%
PTA Textil 5544.30 4932.73 -11.03%
nylon FDY Textil 26500.00 23300.00 -12.08%